Kako se prijaviti

a) Prijava novih klijenata
b) Prijava postojećih klijenata

 

a) Prijava novih klijenata:

 

1.) Dokumentacija: Prije početka prijave, molimo pripremite Vašu osobnu iskaznicu i karticu tekućeg računa.

Mogućnosti dostave: Whatsapp messenger 092 3473 589, e-mail info@brzikredit.com, fax 01 5790 099 ili upload obrazac (točka 6.) koji će Vam biti prikazan odmah nakon završetka Vaše prijave.

2.) Putem linka PRIJAVA ZA KREDIT na naslovnici www.brzikredit.com posjetite www.brzikredit.com/prijava te ispunite sva obvezna polja obrasca za prijavu.

- Modeli garancije: (opcija "Imam Jamca" ili "Ne želim Jamca") - odaberite odgovarajuću opciju ovisno o tome imate li osobu koja je vlastitim primanjima spremna jamčiti za pravovremeni povrat kredita zatraženog u Vaše ime. Na slijedećem ćete koraku imati priliku, ukoliko želite, promijeniti model garancije.

3.) Odabir Jamstva:

- "Jamstvo": Odaberite opciju „Jamstvo“ i kliknite „Nastavite“ ukoliko nemate osobu („Jamca“) čija će se primanja teretiti ukoliko kredit ne vratite na vrijeme. Brzikredit.com surađuje s tvrtkom SIA DEP (www.guaranteeservices.lv/hr) koja na području EU pruža garantne usluge. Odabirom opcije „Jamstvo“ posjetiti ćete stranicu tvrtke Guarantee Services, gdje ćete moći provjeriti (putem tablice) koliki je iznos usluge Garancije (Jamstva za kredit) za odabrani iznos i rok otplate kredita, tj. iznos koji će Brzikredit.com u Vaše ime platiti tvrtki SIA DEP.

- "Jamac": Odaberite opciju „Jamac“ i kliknite „Nastavite“ ukoliko imate osobu čija će se primanja moći teretiti nakon datuma dospijeća kredita, tj. ukoliko sami nećete biti u prilici podmiriti kredit. Odabirom opcije „Jamac“, prikazati će se polja za unos podataka o Jamcu.

4.) Identifikacija korisnika i procjena kreditne sposobnosti: Nakon ispunjavanja podataka o Jamcu (ili nakon prihvaćanja Ugovora o zahtjevu za Jamstvom" na SIA DEP stranici), sustav će Vas preusmjeriti na stranicu www.ferratumbank.hr, na korak u kojem trebamo izvršiti provjeru ispravnosti Vaših osobnih podataka (trebamo identificirati da li ste stvarno osoba čije podatke koristite u prijavi) i procjenu Vaše kreditne sposobnosti. Ukoliko ste korisnik internet bankarstva, možete odabrati opciju korištenja servisa Instantor, putem kojeg će se naš sustav povezati s Vašom bankom te provjeriti detalje Vašeg tekućeg računa (trenutno stanje, promet, uplate/isplate i sl.). Ukoliko niste korisnik internet bankarstva ili ukoliko ne želite koristiti opciju Instantor (i/ili Jumio, koji putem fotografije osobne iskaznice vrši identifikaciju), molimo pritisnite gumb "Preskoči".

 

Korištenjem servisa Instantor i Jumio višestruko ubrzavate postupak identifikacije i provjere kreditne sposobnosti, što može značiti veći iznos kredita i bržu isplatu.

    

 

5.) Završetak prijave: Nalazite se na finalnom koraku prijave za kredit, gdje možete provjeriti sve podatke. Ukoliko se slažete sa svime navedenime, trebate pročitati i prihvatiti navedene uvjete te pritisnuti tipku POŠALJI PRIJAVU, čime završava administrativni dio Vaše prijave. Na istoj ćete stranici imati priliku putem obrasca za dostavu tj. upload poslati potrebnu dokumentaciju. Ljubazno Vas molimo da nam odmah po završenoj prijavi dostavite obostranu fotografije Vaše osobne iskaznice i kartice tekućeg računa. Podatke možete uploadati putem spomenutog upload obrazaca ili putem Whatsappa, maila ili faxa.

OBRADA KREDITA: Odmah po završetku administracijskog dijela prijave i dostave dokumentacije, provjeriti ćemo sve detalje prijave te Vašu kreditnu sposobnost. Ukoliko zadovoljavate uvjete za zatraženi iznos i rok otplate, Vaš će kredit biti odmah odobren.

6.) Potpisivanje i dostava Ugovora o kreditu: Nakon odobrenja kredita, putem e-maila ćemo Vam poslati Ugovor o kreditu, kojeg trebate potpisati i vratiti jednim od dostupnih kanala za dostavu (Whatsapp, e-mail, fax).

ISPLATA KREDITA: Odmah po primitku potpisanog Ugovora o kreditu, zatraženi iznos kredita će Vam biti isplaćen* na tekući račun, te će Vam na navedenu mail adresu biti dostavljen račun za otplatu kredita.

*Ukoliko ispravno odradite administracijski dio Vaše prijave (točka 1. do 5.) te ukoliko nam odmah dostavite potpisan Ugovor o kreditu (točka 6.), postupak obrade može biti gotov unutar 15 minuta, tj. već unutar 15 minuta od dostave potpisanog Ugovora o kreditu možete očekivati isplatu na Vaš tekući račun. Molimo Vas da u svakom trenutku vodite računa o točnosti svih navedenih podataka, da koristite isključivo svoje osobne podatke i podatke o Vašem tekućem računu (isplata je moguća isključivo na uredan tekući račun osobe koja se prijavljuje za kredit) te da vodite računa o tome da su svi podaci na dostavljenoj dokumentaciji jasno čitljivi.

 

b) Prijava postojećih klijenata:

 

1. Slanjem SMS poruke* na broj 091 5667 142.

Sadržaj SMS poruke:

"KREDIT (iznos kredita) (broj rata) PIN GS"

Primjer poruke za kredit iznosa 3000 kuna s rokom vraćanja 30 dana:

KREDIT 3000 30 (Vaš PIN) GS

Primjer poruke za kredit iznosa 6000 kuna s rokom vraćanja 6 mjeseci:

KREDIT 6000 6 (Vaš PIN) GS

*Nakon što vratite prethodni kredit, stići će Vam SMS obavijest da smo zaprimili Vašu uplatu. Također, poruka će sadržavati upute kako se putem jednostavnog koda prijaviti za novi kredit putem SMS poruke.

2. Putem Prijave za postojeće korisnike